Curriculum

Het programma van The NetworKing Academy richt zich op de doelstellingen en ambities van de deelnemers om zo hun bewustzijnsniveau en eigen netwerkactiviteiten te vergroten. De deelnemers leren het juiste netwerk te herkennen om dat netwerk vervolgens op te bouwen, met dat netwerk te communiceren, dat netwerk te leiden, te motiveren, te enthousiasmeren en te stimuleren.

Het programma begint met een introductie in netwerken en het vastleggen van de individuele kwaliteiten en capaciteiten van de deelnemers. Om een meetbaar startpunt te kunnen bepalen, dat is gebaseerd op een ieders basiskennis en basis van netwerken, wordt iedere deelnemer individueel beoordeeld. Het programma van The NetworKing Academy is opgedeeld in drie (3) pijlers die een aanvulling zijn op ieders opbouwende begripsniveau in netwerken.

De pijlers van The NetworKing Academy

Iedere pijler kent een aantal uren toe aan dat trainingsniveau; specifieke resultaten zijn gebaseerd op de mogelijkheid het individuele doel aan te passen en te benadrukken. Hieronder zijn de drie  pijlers en de daarbij behorende modulen schematisch weergegeven.

Pijlers van The NetworKing Academy

Pijler 1: Individuele Kennis Sessies (Individuele Vaardigheden)

Individuele training is de basis waarop de individuele effectiviteit wordt vastgesteld en gebouwd. Het is basis van iemands individueel vertrouwen in zijn of haar vermogen om te presteren. Individuele training vormt een continuïteit die bijdraagt ter ondersteuning van iemands doeltreffendheid en het vergroten van zijn of haar vertrouwen.

Deze modules richten zich op de basisprincipes van netwerken en komen in het programma van The NetworKing Academy meerdere keren aan de orde.

MODULES PIJLER I

Netwerk Je Weg Naar Succes

Deze module richt zich op het tot stand brengen, herkennen, activeren en onderhouden van je netwerk. Je leert hoe je met behulp van de fundamentele managementprincipes als sturen, organiseren, controleren, communiceren en plannen, je Netwerk kunt activeren.

Het Opbouwen Van Je Netwerk

In deze module leer je hoe je netwerk op kunt bouwen. Vanaf het moment dat je wordt geboren heb je al een netwerk. Je normen en waarden dienen als basis voor de groei en uitbreiding van je netwerk. Als je opgroeit, ga je verschillende relaties aan met mensen, groepen en organisaties uit alle lagen van de bevolking. In deze face van je leven is het het allerbelangrijkste om trouw te blijven aan je normen en waarden en je principes. Je zult veel steun ondervinden aan een degelijk systeem van normen en waarden, dat je in staat stelt succesvol te zijn. Als je zakelijk gezien moreel sterke principes hebt, zullen de mensen en groepen die je ontmoet je accepteren, je respecteren en je snel vertrouwen. Dit netwerk van individuele personen zal jouw overtuigingen, eisen en normen accepteren en zal jou in hun netwerk op willen nemen.

Communiceren Met Je Netwerk

Deze module richt zich op je boodschap helder en effectief over te dragen aan je netwerk. Accuraat communiceren, specifiek en zaken zo eenvoudig mogelijk verwoorden, zal je bedrijf wonderen doen. Door duidelijke en oprechte taal, zonder omslachtigheden, zul je het respect van je netwerk krijgen wat zal resulteren in blijvend zaken doen.

Het Leiden Van Je Netwerk

In deze module leer je dat leiderschap het vermogen is om persoonlijke eigenschappen toe te passen (waarden, normen, moreel karakter, geloof, moraal en ethische normen etc.) terwijl je iemand inspireert om binnen jouw netwerk succesvol te zijn. In deze module leer je inzicht te krijgen in het menselijke aspect van leiderschap.

Pijler 2: Gezamenlijke inspanning

Gezamenlijke inspanning is wanneer een selecte groep van mensen samenwerkt om verschillende doelstellingen te realiseren. Deze module vormt het cement dat de individiduele personen verbindt; het biedt ook uitstekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van teaminspanningen en polijst de individuele vaardigheden in een groep.

Gezamenlijke inspanning stelt jou en de groep in staat om kennis uit te wisselen en elkaars unieke eigenschappen te begrijpen.

MODULES PIJLER II

Het Motiveren & Enthousiasmeren Van Je Netwerk

In deze module vind je de elementen die nodig zijn om je zelf en andere netwerken te motiveren. Je leert hoe je een situatie op enthousiaste wijze kunt benaderen en waarom enthousiasme een wezenlijke rol speelt in je dagelijks leven en in het zaken doen.

Zaken Krijgen Uit Je Netwerk

Deze module richt zich op het direct opdrachten krijgen uit je netwerk. In deze module leer je de mogelijkheden binnen je netwerk te inventariseren, beoordelen en exploiteren om je netwerk winstgevender te maken.

Onderhandelen Met Je Netwerk

Deze module richt zich op het op de juiste manier onderhandelen met je netwerk. Onderhandelen is onvermijdelijk. Iedereen doet het, iedere dag, de hele tijd. Onderhandelen is een levensvaardigheid die begint bij de geboorte; het is het gehuil van een pasgeboren kind, dat de aandacht van de mensen naar zich toetrekt. Waarom stoppen we daar?

Het Activeren Van Je Netwerk

Deze module is gericht op het onderhouden en activeren van je netwerk. Nadat je je netwerk hebt opgezet, moet je er zeker van zijn dat je het activeert om het uiterste uit je netwerk te halen. Deze module richt zich ook op het onderhouden van een goede relatie met bestaande initiatiefnemers en (zakelijke) partners en hoe door te dringen in nieuwe netwerken door het bijwonen van zakelijke evenementen, lunches, etc.

Pijler 3: NetworKing In Action & Feed Back Sessies (Groeps feedback)

Tijdens de Networking In Action & Feed Back sessies wordt de gehele groep meegenomen naar een zakelijke bijeenkomst (buiten de leslocatie). Uit de eerste hand leer je hoe je de vaardigheden van netwerken kunt toepassen in een praktische omgeving waar zaken wordt gedaan door middel van netwerken. De geselecteerde bijeenkomsten geven je een bredere kijk op de markt en stellen je in staat om daadwerkelijk te netwerken.

Zakelijke bijeenkomsten helpen je meer uit het netwerken te halen, omdat:

Zakelijke bijeenkomsten de eenvoudigste manier zijn om mogelijkheden (voor werk) te verkennen
Zakelijke bijeenkomsten oneindig veel zakelijke afspraken en/of sociale prospectus bieden
Zakelijke bijeenkomsten de goedkoopste manier zijn om relaties op te bouwen en om werk te vinden
Zakelijke bijeenkomsten je bewustwording van bewegingen in de (arbeids)markt vergroten

Door deel te nemen aan zakelijke bijeenkomsten zul je getuige zijn van het samenkomen van executive partners en zakelijke initiatiefnemers die hun kansen creëren.
Tijdens de Groeps Feedback sessie wordt individuele feedback gegeven en vindt er evaluatie plaats van dit onderdeel van de leergang. Tijdens deze fase is de training gericht op het ontwikkelen van evaluatie-instrumenten en vervolgens introductie van het blok van de opleiding.

Tijdens de Groeps Feedback sessies zal iedereen de gelegenheid krijgen om zijn of haar persoonlijke kennis van netwerkmogelijkheden en vaardigheden te delen met de andere leden van de groep.

Deze sessie biedt ‘dynamische interactieve uitwisseling’, een unieke kans om de resultaten tot nu toe samen te vatten en te evalueren. Je wordt ook voorbereidt op de onderwerpen die besproken zullen worden in de volgende module.

Door het geven van feedback, wordt de focus gelegd op de sterke en zwakke punten, mogelijk gemaakt door de uitwisseling van de individuele kennis van de deelnemers. Deze kennisoverdracht staat in directe relatie tot de activiteiten van de navolgende sessies. Ook zullen oplossingen en aanbevelingen voor de komende modules worden gepresenteerd. Van deze pijlers zullen we de resterende tijd van de leergang gebruik maken om je vaardigheden en capaciteiten te versterken en deze vaardigheden met evaluatietechnieken en kwaliteitscontrole toekomstbestendig te maken.