Programmarooster

Het programma duurt twee maanden. Gedurende het gehele programma vinden er in totaal acht sessies plaats op de donderdagavond (van 18.00 tot 21.00 uur) + twee ‘NetworKing In Action’ sessies.

Sessies:

  • De data voor de eerstvolgende leergang zullen tijdig bekend worden gemaakt